Executive MBA | Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γραφείο διασύνδεσης| Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ανακοίνωση τροποποίησης όρων του διαγωνισμού

Επανάληψη της διαδικασίας ανοιχτής ψηφοφορίας και αλλαγή της ημερομηνίας ανάδειξης των νικητών

Σχετικά με τον φοιτητικό διαγωνισμό #definesafety που ξεκίνησε στις 7/3/2017 και θα ολοκληρωνόταν στις 26/5/2017, και επειδή υπήρξαν ενδείξεις πιθανής προσπάθειας αλλοίωσης του αποτελέσματος από εξωτερική πηγή κατά την έναρξη της ανοιχτής ψηφοφορίας, οι διοργανωτές του διαγωνισμού, αποφάσισαν τα εξής:

 1. Την επανάληψη της διαδικασίας της ανοιχτής ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 22/05/17 έως την Παρασκευή 2/6/2017. Επισημαίνεται ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ανοιχτής ψηφοφορίας που είχε διεξαχθεί από τις 7/5-18/5/2017 δεν θα προσμετρηθούν στα τελικά αποτελέσματα της ανοιχτής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
 2. Η ψήφος στην ανοιχτή ψηφοφορία θα είναι μοναδική ανά συσκευή.
 3. Όλες οι υποψηφιότητες που είχαν υποβληθεί, θα συμμετέχουν ξανά, χωρίς να απαιτείται η επαν-υποβολή τους.
 4. H ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής για την ανάδειξη των νικητών μετατίθεται από την 30/5/2017, για την 7/6/17 και ώρα 16:00
 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι αρχικοί όροι.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν για προληπτικούς λόγους καθώς απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού.

Παρατίθενται παρακάτω οι όροι του διαγωνισμού, όπως αυτοί ισχύουν κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «#definesafety»

 1. Η Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, η Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (εφεξής καλούμενες από κοινού «Eurolife ERB») και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E-MBA) (εφεξής καλούμενα από κοινού «Πανεπιστήμιο Πειραιώς») διοργανώνουν διαγωνισμό με την ονομασία «#definesafety» ο οποίος θα διαρκέσει από την 17/3/2017 έως και την 2/6/2017 .
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι φοιτητές ηλικίας από 18 έως 35 ετών, κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (έως 3 άτομα). Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξαιρούνται όλοι οι υπάλληλοι των Εταιριών του Ομίλου Eurolife ERB Ασφαλιστική, Mindshare, TRIBE και Wedia καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
 3. Στo πλαίσιo του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να δημιουργήσουν video με θέμα την «ασφάλεια» με και να το αναρτήσουν σε λογαριασμό τους στο Youtube.com (https://www.youtube.com/) σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν στο site definesafety.gr, να συμπληρώσουν σωστά τη φόρμα εγγραφής και να αναρτήσουν τo link από το Youtube.gr (https://www.youtube.com/) κατά το χρονικό διάστημα από 17/3/2017 έως 14/5/2017. Για να συμμετέχει ένα video στο διαγωνισμό θα πρέπει το περιεχόμενό του να είναι κόσμιο και η θεματολογία του να είναι σχετική με τον διαγωνισμό. Όλες οι συμμετοχές θα περάσουν από διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από τους διοργανωτές οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να μην εγκρίνουν video το οποίο θα έχει περιεχόμενο άσεμνο, προσβλητικό και υβριστικό ή θα περιέχει ή θα υπαινίσσεται οποιασδήποτε μορφής διάκριση, υποβάθμιση ή δυσφήμιση. Το video που συμμετέχει πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η Eurolife ERB και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης υλικού από τους συμμετέχοντες, του οποίου οι τελευταίοι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης. Η Eurolife ERB έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει τη συμμετοχή σε videos που θεωρεί πως δεν ακολουθούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Η Eurolife ERB και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν σε δικά τους μέσα, σε δελτία τύπου με σκοπό τη δημοσιότητα αλλά και στο διαδίκτυο όλα τα videos που θα αναρτηθούν στο site definesafety.gr.
 4. Οι νικητές του πρώτου και του δεύτερου βραβείου του διαγωνισμού θα αναδειχθούν μέσω των αποτελεσμάτων ανοιχτής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 22/05/2017 έως 2/6/2017 στο site definesafety.gr στην οποία θα συμμετέχουν οι χρήστες του site που το επιθυμούν (το video με τα περισσότερα likes θα βαθμολογηθεί με 100 βαθμούς ενώ η βαθμολογία των υπολοίπων συμμετεχόντων θα προκύψει από τον τύπο Ψ/Χ x 100 όπου Ψ είναι το σύνολο των likes που θα λάβει κάθε συμμετέχων και Χ το σύνολο των likes που έλαβε το πρώτο στη βαθμολογία video , αν για παράδειγμα ο πρώτος έχει 1.200 likes και ο δεύτερος 1.000 likes τότε ο υπολογισμός έχει ως εξής: Πρώτος = 1200/1200 = 100 Δεύτερος = 1000/1200 = 83,3...), και παράλληλα ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί στις 7/6/2017 μεταξύ των μελών 6μελούς επιτροπής (αποτελούμενης από 2 μέλη προερχόμενα από την εταιρία Eurolife ERB, 2 μέλη προερχόμενα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και 2 μέλη προερχόμενα από τη διαφημιστική εταιρία TRIBE). Κάθε video θα βαθμολογηθεί από κάθε μέλος της επιτροπής με βαθμό από 1-100 (με το 100 να είναι η καλύτερη βαθμολογία) και ο μέσος όρος των παραπάνω επιμέρους βαθμολογιών των μελών θα αποτελέσει την τελική βαθμολογία της επιτροπής. Το κριτήριο της βαθμολόγησης θα είναι η ανάδειξη της έννοιας της ασφάλειας με δημιουργικό τρόπο : Ενδεικτικά θα συνεκτιμηθεί εάν το video κάθε συμμετέχοντα
  • Απαντάει στην ερώτηση «τι σημαίνει για εσένα ασφάλεια»
  • Απαντάει με πρωτότυπο/ενδιαφέροντα τρόπο
  • Χτίζει μια ενδιαφέρουσα ιστορία
  • Παρουσιάζει με ωραίο τρόπο την ιδέα
  • Κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή
  • Έχει εικόνες που ταιριάζουν με την αφήγηση
  Η ψήφος στην ανοικτή ψηφοφορία θα είναι μοναδική ανά συσκευή. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα προκύψει κατά ποσοστό 60% από τη βαθμολογία της επιτροπής και κατά ποσοστό 40% από το αποτέλεσμα της ανοιχτής ψηφοφορίας. Συνολικά θα αναδειχθούν 2 νικητές. Ο νικητής του ειδικού βραβείου social media award θα αναδειχθεί από τα συνολικά likes που θα λάβει το video του στο site του διαγωνισμού definesafety.gr αλλά και στα social media (μόνο από όσες πλατφόρμες χρησιμοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την προώθηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Tην ευθύνη για την καταμέτρηση όλων των likes θα φέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς/) Γραφείο Διασύνδεσης ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 5. Τα προσφερόμενα οφέλη που θα λάβουν οι νικητές ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν είναι τα παρακάτω: Το πρώτο και το δεύτερο βραβείο θα απονεμηθούν από την Eurolife ERB και το ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
  • Πρώτο βραβείο – χρηματικό ποσό €1.200
  • Δεύτερο βραβείο – χρηματικό ποσό €600
  • Ειδικό βραβείο: social media award –
 6. Το προσφερόμενο σε κάθε νικητή όφελος είτε πρόκειται για ατομική συμμετοχή είτε πρόκειται για ομαδική συμμετοχή είναι συνολικά αυτό που ορίζεται παραπάνω και δεν μπορεί να ανταλλαγεί με άλλο είδος. Ο νικητής δεν μπορεί να παραχωρήσει σε τρίτον το έπαθλο που θα λάβει. Σε περίπτωση που νικητής είναι ομαδική συμμετοχή, το προσφερόμενο όφελος θα κατανεμηθεί ισόποσα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, με βάση τον αριθμό των μελών της ομάδας. Κατά την απονομή των βραβείων οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν την φοιτητική τους ταυτότητα
 7. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα συνεδριάσει στα γραφεία της Eurolife ERB στην οδό Πανεπιστημίου 33-35, Αθήνα 105 64, Ελλάδα, την 7/6/2017 και ώρα 16:00 μ.μ.
 8. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στους διοργανωτές να τον αποκλείσουν από τον διαγωνισμό. Τυχόν, εν αγνοία των διοργανωτών συμμετοχή στον διαγωνισμό ατόμων που δεν πληρούν της προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν καθιστά τον διαγωνισμό άκυρο.
 9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω Email. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή να αποδεχθεί το προσφερόμενο όφελος του διαγωνισμού, ή σε περίπτωση κατά την οποία παρά την προσπάθεια των διοργανωτών, δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί επικοινωνία της με τον νικητή ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή λόγω μη τήρησης των όρων του διαγωνισμού ή μη ανταπόκρισης του εντός 48 ωρών από την ενημέρωση του μέσω Email, τότε, τη θέση του θα πάρει ο επόμενος κατά σειρά συμμετέχων σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα και την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και ούτω καθεξής.
 10. Η Eurolife ERB και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς, τα ονόματα και φωτογραφίες, όλων όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθώς και τα videos όλων των συμμετοχών στις ιστοσελίδες eurolife.gr και as-milisoume.gr, career.unipi.gr και emba.unipi.gr/ στα προφίλ τους στο Facebook και στο Youtube (eurolife και as-milisoume, Career Office University of Piraeus, E-MBA UniPi), αλλά και σε οποιαδήποτε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτούς μέσα.
 11. Η Eurolife ERB έχει δικαίωμα, μονομερώς, να ακυρώσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας της επιτροπής και να τροποποιήσει για σπουδαίο λόγο τους όρους του διαγωνισμού. Οι τυχόν αλλαγές θα είναι αναρτημένες στον ιστότοπο definesafety.gr/submission/terms. Η Eurolife ERB δεν ευθύνεται για τυχόν αμέλειά της σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.
 12. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Eurolife ERB, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τις συνεργαζόμενες για τη διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού εταιρίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, και αποκλειστικά για τους προβλεπόμενους στους παρόντες όρους σκοπούς.
  Οι συμμετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα).
 13. Τα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτριών εταιρειών Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων είναι τα ακόλουθα:, Πανεπιστημίου 33-35, Αθήνα 105 64, Ελλάδα, Tηλ.: 21 0930 3800, Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00.
 14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.__
Πήγαινε στο video gallery για να δεις όλα τα
videos που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.